ئاخه‌لێوه/‌axelêwe: نتـ:[ رۆژک][ ئاخ+ لێو+ ئه][ کات] ئاخلێڤه‌( كباک)

: یه‌که‌مین مانگی به‌هاره‌، هه‌رمێ پشکوان، خاکه‌ لێوه‌( مکـ)، فه‌روه‌ردین( فارسی) له‌ 21ی مارته‌وه‌ – تا 21ی نیسانه‌. وه‌ یه‌که‌مین مانگی که‌لۆیه‌.

.

.

.