ئارماز/armaz: ن: [ کەرەستە]

1 – به‌کره‌، خولخولۆکه‌، خرییله‌، خرخره‌، خه‌رینه‌ت، غه‌ڕغه‌ڕه‌، قڕقڕه‌ : لووله‌یه‌کی ناو بۆشه‌

2 – ده‌زوو، په‌ت، گوریس، تاڵ له‌سه‌ر هه‌ڵده‌کرێت.

.

.

.