ئارنگ/aring: ن:[ نخ][کباک، زا] شه‌ڵکه‌، ئاگره‌ی ئاژاڵ، ئەسکەلەپیسە : ده‌ردێکه‌ تووشی ئاژه‌ڵی مه‌ر و بزن ده‌بێت

.

.

______________________

ئارنگ/aring: ن:[ نخ] ئەسکەلەپیسە : ده‌ردێکه‌ تووشی ئاژه‌ڵی بەراز و ماڵات بێت و دەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ.[ ئینگـ : Anthrax ]

.

.

___________________________

ئارنگ/aring: ن: بریسکه‌، بریقه‌، بڕق و بریق

:: ئارنگی کریستاڵ.

.

.

.