ئانی   1/anî: ن: [ توێ] ئه‌نی، پێشانگی ڕوو، ته‌‌ڤێڵ، ته‌یل، ناوچاوان( چه‌وان)، نه‌وشه‌نیی، هه‌نیی.

.


- ئانی  2/ -anî: پبـ:[ ڕێز]

1- به ‌دوای( ناو)وه‌ ده‌ڵکێت و ده‌یکات به‌ ئاوه‌ڵناو

::  ژنانی ( پیاوێک ئاکاری ژنانه‌ بێت)

::  سه‌گانی ( وه‌ک سه‌ک زیره‌ک بێت)

::  ماینانی ( سه‌ر و بیچمی وه‌کوو ماین بێت).

2- به‌دوای هه‌ندێک ئاوه‌ڵناو دێت و ده‌یکات به ‌ناو

::  وشکانی

::  ئاوانی

.

.

.