ئاوه‌ڕێژ/aweřêj: نتـ:[ ئەند][ سیمـ][ ئاو+ ئه‌+ ڕێژ( ڕشتن)] ئاوه‌ڕۆ، ئاورێژ، رێژگه‌( مێب): شوێنێكی لێژه‌، كه‌ ئاوه‌ڕۆی پێدا بڕوات.

:: ئاوه‌ڕێژی سلێمانی ده‌چێته‌ سه‌ر تانجه‌رۆ.

.

.

.

.