ئا کاپێلا/a capêlaنتـ:[ مۆسیقا ][ ئیتا : a cappella] جۆره‌ کۆرالێکه‌ که‌ فره‌ ده‌نگی جیاوازه‌ له‌ گووتنه‌وه‌دا به‌ بێ ئامێری مۆسیقا.  

.

.

.