ئه‌به‌نووس/ebenûs: ن: [ ڕوو] ئابنووس، ئه‌بانۆز، ئه‌بانۆس، ئه‌بانووس، عه‌به‌نووس : دره‌ختێکه‌ له‌ناوچه‌گه‌رمه‌کاندا دەڕوێت وه‌ک هند وحه‌به‌ش، دارێکی به‌رزو گه‌ڵاکانی گه‌وره‌یه‌ له‌گه‌ڵای سنه‌وبه‌ر ده‌چێت وزه‌رد ڕه‌نگه‌، ته‌خته‌که‌ی ڕه‌‌ش وڕه‌ق و به‌نرخه‌.[ Bot : Ebenaceae].[ ئینگـ : Ebony].

ئه‌بەنووسی سه‌وز/ ebenûsî sewiz: نچ:[ ڕوو] دره‌ختێکه‌ گه‌ڵاکه‌ی له‌په‌رده‌ده‌چێت، گوڵه‌که‌ی به‌شێوه‌ی  هێشوه‌کی شینه‌، به‌ره‌که‌ی گۆشتنه‌ و ده‌خورێت و ته‌خته‌که‌ی به‌نرخه‌.[ Bot : Jacaranda ].

.

.

.