ئه‌زبۆله‌/ezbule: ن:[ ڕوو] ئه‌زبێ، ئه‌زبێله‌ _ هه‌زبێله‌، جاتره‌، جه‌هته‌ر( هـ)، جه‌تر، هه‌زوه‌ :  گیایه‌کی ماڵی و کێوییه‌، بۆنی خۆشه‌، به‌ وشکی و ته‌ڕی له‌ ناو چێشت و دانووله‌ی نۆکی ده‌کرێت. جاتره‌ بۆ هه‌رسکردن باشە.

.

.

.