ئه‌زبێ/ezbě: ن: [ ڕوو] ئه‌زبۆلە، هه‌زبێله‌، جاتره‌، جه‌هته‌ر( هـ)، جه‌تر، هه‌زوه‌( باد) : وشکه‌ گیایه‌کی بۆنخۆشه‌ بۆ چێشت لێنان.

.

.

__________________________

ئه‌زبێ کێویله‌/ezbě kěwyle: نتـ:[ ڕوو] هه‌زبیه‌ کێڤیلە‌، نه‌عنای کێوی، جاتره‌کێویله‌ : گیایه‌کی به‌هاریی کێویییه‌ له‌ جاتره ‌ده‌چێت، بۆ ژانه‌سك جۆش ده‌ردێت و ده‌خورێته‌وه‌.

.

.

.

.