ئه‌ستاتین/estatîn: ن:[ کیمیـ] توخمێکی کیمیاگه‌ری یه‌. نیشانەی هیمایەکی At، کێشی ئه‌تۆمی یه‌که‌ی 210 و ژماره‌ی ئه‌تۆمی یه‌که‌ی 85، میتالێکی ده‌ستکرده‌، واتاکه‌ی ( ئه‌ستاتۆر) واتا جێنه‌گر ده‌گرێته‌وه‌. [ ئینگـ :  Astatine].

.

.

.