ئه‌ستار¹/estar: ن: [ پۆشاک] به‌ر(جل و به‌رگ) ئاسه‌ر، ئه‌سته‌ر، ڕووکاری ناوه‌وه‌ی شت.

ئه‌سته‌ر/ester: ن:  

1- به‌ری که‌وا یان چاکه‌ت.  

2- به‌ری شت وه‌ک ئه‌سته‌ری په‌رتووک.

.

.

_______________________

ئه‌ستار²/estar: ن: [ فەل] ئه‌سته‌ر، ئه‌ستێره‌، هه‌ساره‌، ستێر.

{ تێبنی: وشه‌ی (عه‌شتار) هه‌ر ( ئه‌ستار) ـه‌و گۆڕاوه‌}{ د. محمد موتابچی}.  

ئه‌ستاره‌/estare: ن: ستاره‌. ئه‌ستێره‌.

.

.

.