ئه‌ستۆ/esto: ن:

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
astwl

1 – مل، گه‌ردن، ئه‌سکورد، ئه‌ستوکور، سکوور _ سکوورت، پژمل : به‌رزایی نێوان سه‌ر و شان.  

2- ئۆباڵ.

{

ده‌ستم که‌ له‌سه‌د جێگه‌ به ‌سه‌د وه‌عده‌ شکاوه ‌

جه‌بری نیه‌ ئه‌م که‌سره‌ هه‌تا نه‌یخه‌مه‌ ئه‌ستۆ

}{ ناڵی}. 

ئه‌ستۆپاکی/estopakî: نتـ:

ئه‌ستۆپاکی گشتی/estopakî gištî: نتـ: پاکانە. [ ئینگـ :  general release, discharge]

ئه‌ستۆدان/estodan: ن:[ پهـ : astodān ، ئه‌ستۆدان] گۆرستانی مه‌زدایی( زه‌رده‌شتی). 

ئه‌ستۆتاوان/estotawan: ن، کتن: ده‌سته‌به‌ری، له‌خۆگرتن، گرتنه‌ئه‌ستۆ. 

ئه‌ستۆک/estok: نتـ: ئه‌ستۆ.

له‌ئه‌ستۆدانان/ le estodanan: کتن:[ له‌+ ئه‌ستۆ+ دانان] گرتنه‌شان. گرتنه‌ ئۆبال. 

لەئه‌ستۆگری/le estogirî: ئانفا:

.

.

.

.