ئه‌ستێر/estêr: ن:[ رۆژك، مکـ] ئه‌ستێرک _  ئه‌ستێرگ، ئه‌ستێل، ئه‌ستێڵک، بڕک، هه‌سێڵ : گۆلی ده‌ستکرد، ئه‌و گۆلاوه‌ی که‌ مرۆ‌ڤ دروستی ده‌کات.

ئه‌ستێرک/estêrik: نتـ:[ ئه‌ستێر+ ك]   

1- ئاوگر، ئاوزێڵ، چاڵاو، گه‌ڕاو، گه‌راڵ، ئاوگیر، گه‌ڕ،  گۆل، ئه‌ستێل، ئه‌ستێڵک، هه‌سێڵ : که‌مه‌ ئاو له‌به‌ری بگیڕێت بۆداشتن.   

2 – هه‌رزاڵ، پێرك، سه‌کۆی له‌ گڵ یان له ‌دار بۆ که‌لوپه‌ل له‌سه‌ر دانان.  

3- شوقه‌للە‌ت. ئه‌و دارو ته‌خته‌ی پێخه‌فی له‌سه‌ر که‌ڵه‌که ‌ده‌کرێت. 

ئه‌ستێرۆک/estêrok نتـ:[ ئه‌ستێر+ ۆك]  ئه‌ستێلی بچووك. 

.

.

.

.