ئه‌سپارگه‌س/esparges: ن:[ ڕوو] ئه‌سپارس، گیامارانه‌، مارچێوه‌، هیلیۆن : نیمچه‌ ده‌وه‌نێکه‌، گوڵه‌که‌ی به‌ شێوه‌ی هێشویه‌کی سپی پچووکی بۆن خۆشه‌.[ لا : Asparges]

.

.

.

.