ئه‌سپۆن/espon: ن: [ ڕوو] به‌لۆچه‌،  زروێ، سپۆن، دڕکه‌ ئاڵه‌ت، که‌فکه‌فۆک، ئسوه‌ن، چۆخان – چه‌وغان، تۆسی نه‌ : جۆره‌ گیایه‌که‌ لق وپۆپی باریک و ساقه‌تی ئه‌ستووروبێ گه‌ڵان، له ‌نواڵان ده‌روێت، ماڵات نایخوات، جاران ڕه‌گه‌که‌ی وشک ده‌کرایه‌وه‌و له ‌ده‌ستاڕی ده‌درا و وه‌ک ئارد هه‌ڵده‌گیرار. جلک و پۆشاکی پێده‌شۆردرێت وه‌ک سڕبوون. وه‌ کارگه‌کان وه‌ک که‌ره‌سته‌ی خاو بۆدروست کردنی سڕبوون به‌کاری ده‌هێنن.[  Bot : Acanthoophyllum Squrrosum].

ئه‌سپونی داود/espunî david: نتـ:[ ڕوو] گیایه‌که‌ گه‌ڵایه‌کی بۆنخۆشی تالـی هه‌یه‌، گوڵه‌که‌ی شینه‌، سوودی لێ وه‌رده‌گیرێت بۆ هه‌رس کردن، ووریاکردنه‌وه‌، وه‌ بۆ کۆکه‌ باشه‌.  

ئه‌سپونی زه‌رد/espuni zerd: نتـ:

1- [ ڕوو][ Bot : Muscus arborcus].

2- [ ڕوو][ Bot : Salsola Kali].

.

.

.

.

.