ئه‌سپینگ/espîng: ن:[ ڕوو][ رۆژک، مکـ] ئه‌سپنگ، شنگ: گیایه‌کی ده‌شته‌کی به‌هارییه‌، گه‌ڵای باریک و درێژ و گرنج گرنجه‌، له‌ چیا و ده‌شتی کوردستان دا زۆره‌، به‌ خوێوه‌ ده‌خورێت.[ Bot : Tragopogon Pratensis ].

.

.

.