ئەشكنج/eškinc: ن:[ توێ] پەناڕان : بۆ شای لای ڕاست و چه‌پی به‌رموسڵدان، جوجكه‌ سمت، به‌ندی نێوان ڕان و پشت.

ئێشی ئەشكنج/êšî eškinc: نتـ:[ نخ] ئێشی پەناڕان.[ ئینگـ : bubonalgia ].

.

.

.

.

.