ئه‌نبار/enbar: ن:[ پەهلەوی : hanbār.anbār]

1 – ئه‌مبار، عه‌مبار، کێلیل، کیلێر، بارخانه‌ : شوێنکە بۆ هەڵگرتن وەک لە کارگە و نەخۆشخانە.

2 – کوونگه‌هـ، پانگه‌هـ،شه‌هک : وه‌ردێنه‌ی نان پانکردنه‌وه‌.

3 – کارخانه‌ی چه‌ک دروستکردن.

:: ئه‌نباری چه‌ک.

4 – کۆگا، چۆمگه‌، کۆ‌ڤار

:: ئه‌نباری خوارده‌مه‌نی.

5 – گه‌راج : ئه‌نباری ئۆتۆمۆبیل.

ئه‌نباراو/enbaraw: نتـ:[ ئه‌نبار+ ئاو] ئه‌ستێل، ئه‌ستێرک، به‌ستی، ئاوگیر، تانکی.

ئه‌نباردار/enbardar: ئانتـ:[ ئه‌نبار+ دار] که‌سێکه‌ که‌ کاروباری ئه‌نباری پێڕاسێپردربێت.

ئه‌نبارداری/enbardarî: نچ:[ ئه‌نبار+ دار+ ئی] کارگێری ئه‌نباردار.

ئه‌نباردن/enbardin: کتن:[ پهـ:hanbārtan ] ئه‌نبارکردن، پڕکردن.

ئه‌نبارک/enbarik: نتـ:[ ئه‌نبار+ ک] له‌ سه‌رده‌می ساسانێکان بۆ جێگای چه‌ک و که‌ره‌سته‌ی ئه‌رته‌شی به‌کارده‌هێندرا.

ئه‌نبارکردن/enbarkirdin: کتپ:[ ئه‌نبار+ کردن] داکردن، له‌گۆگادانان، خڕکردن.

ئه‌نبارکراو/enbarkiraw: ئانفا:[ ئه‌نبار+کراو ( کردن)] یه‌ده‌ککراو، له‌گۆگادانراو.

ئه‌نبارچی/enbarčî: ئانتـ:[ کو : ئه‌نبار+ تو : چی][ په‌سه‌ندتره‌ له‌ ئه‌نباره‌وان( سازی)].

 

ئاب ئه‌نبار/ab enbar: نتـ:[ ئاب+ ئه‌نبار] ئاوی ئه‌ستێلی گه‌وره‌ی ڕووپۆشراو، شوێنی عه‌مباركردنی ئاو.

.

.

.

.