ئەنگەرلاین/engerlayin: ن: [ ئەند] شێلمانی گۆشە : پارچە کانزایەکە چ لە ئاسن یان چینکۆ کە لە شێوەی  گۆشەی لە کوورەی ئاسن دەرهێندراوە، بەکار دەهێندرێت لە بۆ دروستکردنی کەنار. [ ئینگـ: angle iron].

.

.

.