بادەوان/badewan: نتـ:[ باد+ ئە +وان] چارۆگە : كوتالێكی ئەستووری پانی گەورەیە، بە كاریتەیەكی بڵندەوە بەند دەكرێت بۆ ئەوەی گەشتی چارۆكە داری پێ دەڕوات بە هێزی با.

.

.

.

.