باربوو/barbû: نتـ:[ ئاب][ هـ]

1 –  تەوجی، پیتاک، کۆمەک : یارمەتی و دەستگیرۆیی یەکێک لە كاتی لێقەومان و زیان لێكەوتندا.[ ئینگـ : contribution]

2 –  بارەبوو، بەخشین : لەكاتی ژن هێنان و مێردكردندا یارمەتی دانی بووک و زاوا. چ بەپارە یان بەدیاری.    

باربوو کەر/barbû ker: نفا:[ هـ] کۆمەککەر. 

باربوو کەرڎەی /barbû kerđey: کتپ:[ ئاب][ هـ] باربووکردن. 

باربوو کەرڎەیەنە/barbû kerđeyene: ئاکتـ:[ ئاب][ هـ] لەباربووکردندا. 

باربوو کریا/barbû kirya: ئانفا:[ ئاب][ هـ] باربووکراو. 

باربوو کریای/barbû kiryay: کتپ:[ ئاب][ هـ] باربووکران. 

باربووكردن/barbûkirin: كتپ:[ ئاب] یارمەتی دانی یەکێک و شت پێ بەخشینی لە كاتی پێداویستیدا.

باربووی/barbûy: نچ:[ ئاب] كۆمەكی ئابووری، یارمەتی دارایی. دەست داركردن، بەهێزكردن، هێزپێدان.

.

.

.

.