بامێ/bamě: ن: [ ڕوو] بامیە. [  Bot : Hibiscus esculentus . Fam : Malvacea]. 

{ لە فەرهەنگی گیاهان دارویی _ امیر امینی: لە كتێبی ئەنتاكی لە بارەی بامیەوە بەم جۆرە دەڵێت: 

1 – نەرم كەر و دەرهێنەرە، وە ئاوكەری بەڵخەمی دەروونە. 

2 – لابەری دەردەكانی ریخۆڵە و پشتە. 

3 – لەبەینبەری بای مێژگ، سیی و لەشە. 

4 – باشە بۆ گەدە و زەرداوی سووتوو لە خوێن پاكدەكاتەوە. 

5 – بۆشكاندنی بەردی میزڵدان و بەردی زەرداوخارشتی گمێزدان.  

.

بامیە/bamye : ن:[ ڕوو] بامێ.

.

.

.

..