بزموس/bizmus: ن:[ کیمیـ] توخمێکی کیمیاگەرییە، کێشی ئەتۆمی یەکەی 205 و ژمارەی ئەتۆمی یەکەی 83 یە. بۆ دروست کردنی دەرمان و داڕشتەی دام و دەزگای رادار بەکاردێت. نیشانەکەی( Bi)ـە.

.

.

.

.

.