به‌لۆچه‌/beloče: ن:[ ڕوو] ئەسپۆن، زروێ، سپۆن، دڕکه‌ ئاڵه‌ت، که‌فکه‌فۆک، ئسوه‌ن، چۆخان – چه‌وغان، تۆسی نه‌ : جۆره‌ گیایه‌که‌ لق وپۆپی باریک و ساقه‌تی ئه‌ستووروبێ گه‌ڵان، له ‌نواڵان ده‌روێت، ماڵات نایخوات، جاران ڕه‌گه‌که‌ی وشک ده‌کرایه‌وه‌و له ‌ده‌ستاڕی ده‌درا و وه‌ک ئارد هه‌ڵده‌گیرار. جلک و پۆشاکی پێده‌شۆردرێت وه‌ک سڕبوون. وه‌ کارگه‌کان وه‌ک که‌ره‌سته‌ی خاو بۆدروست کردنی سڕبوون به‌کاری ده‌هێنن.[  Bot : Acanthoophyllum Squrrosum].

.

.

_____________________

بەلۆچە/beloče: ئان: بگازند.

.

.

.

.

.