بگر/bigir: نفا:[ ئاب][ ب+ گر( گرتن)] دەست پێوەگر، بەئابوور.

:: ئافرەتێکی بگرە. 

.

_____________________

بگر/bigir: نفا:[ ب+ گر(گرتن)] گیرندە : ئەو کەسەیە کە گیانلەبەر یان شتێک بگرێت.

بگرای بگر/bigiray bigir: نتـ: بگرەو بگرە.

بگربگر/bigirbigir: نتـ:[ ب+ گر( گرتن)+ ب+ گر( گرتن)] گرتن بەشێوەی بەردەوام.

:: پاشی بیست و پێنج شەوەی لە شارەکەی کۆنە موسڵی دەبۆوە بەبگربگر جڕا کێشانە.{سەعید ومیرسێوەدین. ل 91}.

بگرە/bigire: نفا:[ مجـ][ ب+گر (گرتن) + ئە] وابزانە، وادانێ، وەبزانە

:: بگرە چەندساڵە تۆم نەدیووە.  

بگرەبگرە/bigirebigire: نتـ:[ ب+ گر(گرتن)+ ـە+ ب+ گر (گرتن)+ـە]  گرتنی بە بەردەوامی.

{

لەو بگرەبگرە، داد و بستێنە

دایکی بەگریان شامی بۆ هێنا

}{ بارام و گو ڵندام. ل 56}.

بگرە و بەردە/bigire û berde: نتـ:[ ب+ گر(گرتن)+ ـە+ و+ بەر+ دە(دان)]

1 – هەنگامە، هەراوبگر، هەراوهوریا. شێواوی و ئاڵۆزی و هات و هاواری کۆمەلێک بەیەکەوە. 

2 – ئازار و نەخۆشی کە دێت و دەچێت.   

بگرە و بکێشە/bigire û biškêne: نتـ:[ گر( گرتن)+ ئە+ و+ ب+ کێش( کێشان)+ ئە] هەراوهەرا، کێشەکێش. 

بگرەوبووەسە/bigire û buwese: نتـ:[ ب+ گر (گرتن)+ـە+ و+ ب+ ووەس(ووەستان)+ ـە] گرتن و وەستان. 

بگرەو بێنە/bigire û bêne: نتـ:[ ب+ گر(گرتن)+ ـە+ و+ ب+ ئێن( هێنان)+ـە] هێنان و بردن.

{

کوا قاوە و قلیان، پیاڵەی فەغفووری

کوا بگرە و بێنەی حاکم دەستووری

}{ بارام و گوڵندام. 108}.         

.

.

.

.