بۆمارانە/bomarane: نتـ:[ ڕوو]

1 – سیرەمۆکە : گیایەکە بستێک بڵند دەبێت، پەلکی وورد و بۆنی زۆرخۆشە و چێژی تاڵە.

2 –  برنجداس ، بۆمادەران : گیایەکی خۆڕسکی دەشتەکییە، چەند ساڵەیە، هەتا 70سم بەرز دە‌بێتەوە، ساقەتی درێژ و باریکە، گەڵاکەی ووردە، گرنیگرنی هێشوویی زەرد و سپی بۆنخۆشە و دەشت و مێرگەکان دەڕوێت، لە کوردەواییدا ڕەگ و ڕیشەی بۆ دەرمان بەکاردێت و هەروەها لە لادێ یەکان وەک سابوون قاپ و قاچاغی پێ دەشۆن. [ Bot : Achillea Pubescens].  

.

.

.

.