تایەن/tayen: ن:[ پهـ : دایەک][ كهـ : تایە][ فار: دایە][ هـ] دایەن، دایە، تەیان، دایان، دایین( کباک) : ئافرەتێکە بەکرێ شیر بە منداڵی یەکێکی دیکە دەدات. 

تایەنی/tayenî: نچ:[ هـ] بەخێوكردنی منداڵی شیرەخۆرەی كەسێكی دیكە لە لابەن ئافرەتێكی مەمكدارە.

.

.

____________________

تایەن/tayen: ن: ناوبراو، باسكراو، هەرامە، ڕانێک، هین : بۆ كەسێک بەكاردەهێندرێت كە لەسەر كارێک سەرزەنشت و سەركۆنەبكرێت و ئەویش بەرهەڵستی بكات.

.

.

.

.