تایەن/tayen: ن:[ پهـ: دایەك، كهـ : تایە، فار: دایە][ هـ] 

1 – دایەن، دایە، تەیان، دایان، دایین( کباک) : ئافرەتێکە بەکرێ شیر بە منداڵی یەکێکی دیکە دەدات. 

2 – ناوبراو، باسکراو، هەرامە، ڕانێک، هین : بۆ کەسێک بەکاردەهێندرێت کەلەسەر کارێک سەرزەنشت و سەرکۆنە بکرێت و ئەویش بەرهەڵستی بکات.

تایەنی/tayenî: نچ:[ هـ] بەخێوكردنی منداڵی شیرەخۆرەی كەسێكی دیكە لە لابەن ئافرەتێكی مەمكدارە.

.

.

________________________________

تایەن/tayen: ن: ناوبراو، باسكراو، هەرامە، ڕانێك، هین : بۆ كەسێك بەكاردەهێندرێت كە لەسەر كارێك سەرزەنشت و سەركۆنە بكرێت و ئەویش بەرهەڵستی بكات.

.

.

.

.