خانەخوێ/xanexiwê: نتـ:[ خانە+ خوێ] دوو بۆ چوون بۆ لێکدانەوەی ڕەچەڵەکی ئەم ووشە لێکدراوەیە هەیە. 

1 – خانە واتا ماڵ و خوێ واتا نمەک : ئەو ماڵەی نمەکی لێ دەکرێت یان میواندرایت دەکات. 

2 – خانە واتا ماڵ و خوێ واتا خێو : بەواتای ڕاهێنان و ژیاندن. واتە ئەو کەسی کە ماڵەکە بيڕێوەدەبات و دەیژێنێت.{ تاهیری قاسمی}    

.

.

__________________________

خانەخوێ/xanexiwê: نتـ:[ ئای تی][ خانە+ خوێ] یانەوەی، ماڵەئاشنا، میواندراێتی.[ ئینگـ : host ]

.

زمانی خانەخوێ/zimanî xanexiwê: نتـ:[ ئای تی][ زمان+ ی+ خانەخوێ] [ ئینگـ : host language]

وه‌گەڕخه‌ری خانه‌خوێ/wegerxerî xanexwê: نتـ:[ ئای تی][ وه‌گه‌ڕخه‌ر( وەگەرخستن)+ ی+ خانه‌خوێ] دیسكوه‌گه‌ڕخه‌ری خانه‌خوێ.[ ئینگـ : host drive]

.

.

.

.