خەیاڵ/xeyaľ: ن:[ ع : خیال] خەیال. 

نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ـەک ان ـەکە ـەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ـێ ، ـێک ان ـەکە ـەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ـەکێ

1 – فکر، بیر، هزر، ویرە.  

2 – شتی نەشیاو

3 –  ساویر، فانتازیا.[ ئینگـ : Fantasy].

خەیاڵات/xeyaľat: نتـ:[ خەیاڵ + ئات] 

1 – بیر و هزری زۆر.  

2 – دەبیرەوەچوون.  

3 – فکری دوور و نەشیاو. 

خەیاڵ پەرست/xeyaľ perist: نفا:     .

خەیاڵ پڵاو /xeyaľ piľaw: نتـ: ئاوات خواستنی شتی باش کە دەست نەکەوێت و نەیگەیتێ. بەیەکێک دەڵێن کە بە تەمای شتێکی ئەوتۆبێت و بۆی نەلوێت و دەستی نەیگاتی.    

خەیاڵخوازی/xeyaľ: نتـ: [ فەلسـ] ئەبستراکتخوازی، ئەبستراکتیزم.

خەیاڵدان/xeyaľdan: نتـ: بیرگە، بیرەوەری : هێزی خەیاڵ.[ ئینگـ : imagination].

خەیاڵی/xeyaľî: نچ:

1 – [ فەلسـ] ئەبستراکت، بەدەستنەگیراو، دەرهەست، هەست پێنەکراو.

2 – زاراوەیەکە بەکاردێت لە بۆ بابەتێک کە هیچ پەیوەندیەکی بە( واقع )وە نەبێت یان چشتێک کە نەبووە و بە خەیاڵ دروستکراوە. 

:: ئەم چیڕۆکە خەیاڵییە. 

خەیاڵی خاو/xeyaľî xaw: نتـ:[  ئد] پەشم، نیازی خاو، خەیاڵی خام.

بەخەیاڵ/bexeyaľ: ئانتـ:[ بە+ خەیاڵ] پێم، بەکەڵکەڵە، بەمەزەندە. >< بێخەیاڵ.

بێخەیاڵ/bêxeyaľ: ئانتـ:[ بێ+ خەیاڵ] کەسێک کە گوێ نەداتە هیچ و هیچی لا گرینگ نەبێت، بێخەم. >< بەخەیاڵ.

.

.

.

.