دەوەن/dewen: ن:[ ڕوو][ کشت] ئەشخەڵ، خووەرێل( کباک)، تەڕاش( هـ)، کوورس، میتک، بتە.

1 – ئەو پنچە دارانەیە کە کورتن هەر لە ئاوییەوە چەند لکێکیان لێ جووێ دەبێتەوە و زۆربڵند نابن.

2 – بەبنکەدارە بە‌روو و مازووش دەڵێن کە تازە هەڵیدابێتەوە دوای بڕانی.

3 – لێر.

دەوەنجار/dewencar: نتـ: بێشەڵان، لێرەوار، قامیشەڵان : بەو دارانە دەڵێن کە زۆر بەرز نەبووبن.

دەوەند /dewend: ن: دەوەن.

دەوەن بەئاش/dewen be aš: شڕ:[ ئد] مەبەست لە دووان و ئاخاوتنێک زۆری بێ سوود بێت.

.

.

.

.