سیستێم/sîstêm: ن:[ گرێکی : σύστημα : سیستێما ] سیسته‌م : تەڤاھییەکی پێکھاتوو لە چەندین پاژ یان ئەندام. [ ئینگـ : system، sîstem، program، bîngeh]  

سیستێمی ئابووری/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ ئابووری]  [ ئینگـ : ]  

سیستێمی بایی/sîstêmî bayî: نتـ:[ سیستێمی+ بایی] مەبەست لێی ئاوکێشی جەنجەر و پەروانە و هۆی تر بۆ بەگەرخستنی ووزەی با.[ ئینگـ : wind system]  

سیستێمی بەکارخستن/sîstêmî bekarxistin: نتـ:[ سیستێمی+ بەکارخستن] [ ئینگـ : operation system ( os)] 

سیستێمی پادشایی/sîstêmî padşayî: نتـ:[ سیستێمی+ پادشایی]  پادشایه‌تی، مۆنارکی [ ئینگـ : Monarchy]  

سیستیمی پاشەکەوت/sistêmî paşekewt: نتـ:[ ئاب][ سیستێمی+ پاشەکەوت]

سیستێمی پەڕگە/sîstêmî : نتـ:[ سیستێمی+ پەڕگە] [ ئینگـ : file system]

سیستێمی چه‌ندحزبی/sîstêmî : نتـ:[ سیستێمی+ چه‌ندحزبی] [ ئینگـ : Multiparty system]  

سیستێمی خانەخوێ/sîstêmî : نتـ:[ سیستێمی+ خانەخوێ] [ ئینگـ : host system]   

سیستێمی خۆگری/sîstêmî : نتـ:[ سیستێمی+ خۆگری] سیتێمی ئیمیون، سیستێمی به‌رگری، سیستێمی پارێزراو.[ ئینگـ : Immune system]  

سیستێمی دەمار/sîstêmî demar: نتـ:[ توێ] [ سیستێمی+ دەمار] سیستێمی ئاوه‌رز .[ ئینگـ : nerve system].

سیستێمی دەیی/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ دەیی] [ ئینگـ : Decimal system]  

سیستێمی دووپه‌ڕله‌مانی/sîstêmî : نتـ:[ سیستێمی+ دووپه‌ڕله‌مانی] [ ئینگـ : Bicameralism]  

سیستێمی ڕۆژی/sîstêmî: نتـ:[ فەلە][ سیستێمی+ ڕۆژی] كۆمای رۆژی، كۆمه‌په‌ی خۆری.[ ئینگـ : Solar system ]  

سیستێمی زاڵی یه‌ک حزبی/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ زاڵی یه‌ک حزبی] [ ئینگـ : One-party-dominant system] 

سیستێمی زۆرداری/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ زۆرداری] دیکاتۆری، ئاۆتۆریتیزم .[ ئینگـ : Authoritarianism]   

سیستێمی کارپێکردن/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ کارپێکردن] سیستێمی کارا. [ ئینگـ : Operating System]  

سیستێمی کراوە/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ کراوە] [ ئینگـ : Open system]  

سیستێمی ماسولكه/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ ماسولكه] پێكهاته‌ی ماسولكه. [ ئینگـ : Musculature ]  

سیستێمی ناوی پاوان/sîstêmî: ن:[ ئای تی][ سیستێمی+ ناوی پاوان] دۆمەین. [ ئینگـ : DNS (= Domain Name System]  

سیستێمی هاوكێشه/sîstêmî: نتـ:[ سیستێمی+ هاوكێشه] [ ئینگـ : System of equations]  

کوژاندنه‌وه‌ی سیسته‌م/sîstêmî: نتـ:[ کوژاندنەوە+ ی+ سیستێم] [ ئینگـ : logging of]  

.

.

.

.