شێلمان/šêlman: ن:[ ئەند]  پارچە کانزایەکەیە لە ئاسن دروست دەکرێت، لە شیوەی ( I ) کە بەکاردەهێندرێت لە دروستکردنی بنمیچی خانوو. [ ئینگـ: I-beam, I iron].

شێلمانی گۆشە/šêlmanî goše: نتـ:[ ئەند] ئەنگەرلاین :  پارچە کانزایەکە چ لە ئاسن یان چینکۆ کە لە شێوەی گۆشەی لە کوورەی ئاسن دەرهێندراوە، بەکار دەهێندرێت لە بۆ دروستکردنی کەنار. [ ئینگـ: angle iron].

.

.

.