قازی خاسەسی/qazî xasesî: ن:[ باڵ][ قاز+ ی+ خاسەسی] پینە، پینەك، سی خاسە، شاقاز، قەبەقاز : ئەم قازە بەهێزترن و گەورەترین جۆری قازی خۆڵەمێشییە، درێژییەکەی لە نێوان 75 – 90 cm دەبێت و باڵکردنەوەکەی لە نێوان 147- 180 cm دەبێت. دەنووكی لەوانی دی گەورەترە، دەنووك و قاچی سورێکی کاڵە. پەڕ و باڵی بۆر و ڕێڕێ یە، بەرزگی نەبێت. بەدەستە دەگەڕێن، هەردەم 10- 50 باڵندە پێکەوە دەبن. زستانان هەم لە گۆل و شامدا و هەمیش لە مەزرا دەکەورێن. لەناو قامیش جەگەندا هێلانە سازدەکات. کاتی هێلکەکردن و کوركبوون بەجووت دەگەڕێن، بالندەیەکی کۆچەریی یە. ساڵ لە دوای ساڵ 4 – 9 هێلکە دەکات لەسەرەتای مانگی نیسان، دوای 28- 29 ڕۆژ لە هێلکە دێنەدەر و پاش  50- 60 ڕۆژ پەر و باڵی تەواو پێدەگات و توانی فرێنی دەبێت.  لە کێشوەری ئەوروپا و سیربیا زۆرە، [ ناوی زانستی : Anser anser][ ئینگـ : Grey Lag Goose].

.

.

.

.