قانگ  1/qanig: ن:[ ڕوو][ بابا] ئەسپەند، خەربەنگ : گیایەکە وە ڕێزەڵەی دەچێت وە بەرەکەشی وەکو نۆکی وایە.  

.

.

_____________________

قانگ  2/qanig: ن:[ کۆ] قەم، پووت، کاوێ.

قانگی توور/qanig: نتـ: برینی کۆن.  

تووری قانگ/qanig: نتـ:

1 – توورێکە ناوەکەی خاو و پووت بووبێتەوە.

2 – خەفەکردن و دووکەڵدانی ڕێوییە لە کوندا.

بە دووکەڵ قانگدان/qanig: کتپ: خەفەکردن بۆ هەموو گیانلەبەرێک.

.

.

.

.

{ سەرچاوە : گیوموکریانی ، ل، 688}.