______________________________________________________________________________________

قسر 1/qisir: ئان:[ هـ][ ئاژ]  ئه‌سته‌ور( کباک) _ ئه‌سته‌ویر، بەربووارد، ستێور، کەندۆ ( ڕەوا)، نەزۆک : ووڵاخ یان ئاژاڵێکـی مێیە کە ‌ساڵێکی نەزابێت. 

.

.

_________________________________________________________________________________________________________

قسر  2/qisir: ئان: [ ڕوو] داری بێ بەر.

.

.

.