قەڵەم/qeľem: ن:[ ڕوو] بەیازە : کلکێکی شلک و ساوای هەندێک درەخت کەلێیان دەبڕدێت و لە جێگەیەکی تردا دەیچەقێنن و خۆی ڕیشە دادەکوتێت و دەبێت بەدارێکی سەربەخۆ.

.

____________________________

قەڵەم/qeľem: ن:

.

.

.