ماسیزانی/masîzanî: نتـ:[ ماسی+ زانی( زانین)+ ی] ئیکتۆلۆژی : ڕه‌وشێكی خوێندنه‌ ده‌رباره‌ی چۆنێتی گه‌وره‌بوونی ماسی، شوێنی ژیانیان، گه‌شت و خواردنیان …هتد.[ ئینگـ  : ichthyology].

.

.

.

.

.