مزگەوت/mizgewt: ن:[ مز : مەزن+ گەوت( گووت : گووتن)] مزگی ( هـ)، جامییە : camîye ( كباك، زا) [ ع : المسجد]

:: بۆنەگبەتی کورد ژمارەی مزگەوتوکانی هەرێمی کوردستان لە مەککە و مەدینە زیاترە.

.

.

.

.

.

.