هاوار/hawar: ن:[ دەنگ] ئازەڵک، ئامان، ئەمان، ئەنین( کباک)، بان _ بانگ _ بانگین، داد و فوغان، دەنگ، ڤێنگ، قاو، قیژە، که‌پووره‌، گاز، ناڵه‌، وا، واە، وەیل، هه‌ڵڵا، هەوار : گریان و شیوەن

1 – بانگی بەرز بۆ فریاکەوتن لە تەنگانەدا.

2 – بانگهێشتن بەدەنگی بەرز.

هاوارەنە/hawarene: ئاکتـ:[ هـ][ هاوار+ ئە+ نە] لە هاواردا.

هاوار بارش کەرڎ/hawar bariš kerđ: نتـ:[ هـ][ مۆسیقا] ناوی گۆرانییەکی هۆرامی یە.

هاوار بەرڎەی لا/hawar berđey la: کتپ:[ هـ] هاوار بردنەبەر.

هاوار بەرڎەی وەر/hawar berđey wer: کتپ:[ هـ] هاوار بردنەبەر.   

هاوار بە ماڵم/hawar be maľim: نتـ، شڕ:[ هـ] هاوار بەماڵم.

هاوار پەی ئارڎەی/hawar pey arđey: کتپ:[ هـ] هاوار کردنەبەر.

هاوار پەی ئاورڎەی/hawar pey awrđey: کتپ:[ هـ] هاوار کردنەبەر.

هاوار چنە هورزتەی/hawar ĉine huriztey: کتپ:[ هـ] هاوار چەنە هورزتەی، هاوار لێ هەڵستان.

هاوار چنە هورزنای/hawar ĉine huriznay: کتپ:[ هـ] هاوار چەنە هورزنای، هاوار لێ هەڵستان.

هاوار چنە هورستەی/hawar ĉine huristey: کتپ:[ هـ] هاوار چەنە هورستەی، هاوار لێ هەڵستان.

هاوار سەڎ هاوار/hawar seđ hawar: نتـ، شڕ[ هـ][ مۆسیقا] ناوی گۆرانییەکی هۆرامی یە.

هاواركار/hawarkar: نفا:[ هاوار+ کار( کردن)] هاوارکەر.

هاواركەر/hawarker: نفا:[ هاوار+ کەر( کردن)] چەرەندە، بانگکەر.

هاوار کەرڎەی/hawar kerđey: کتپ:[ هـ] هاوارکردن.

هاواركردن/hawarkirdin: کتپ:[ هاوار+ کردن ]

1 – بانگ کردن، چریکاندن، چڕین، قیژاندن، ویلان، هەڵدان : هاوارکردن بە دەنگی بەرز و ناڕەحەتی و پەژارەی خۆ دەربڕین. 

2 –  ژارین، لالانەوە، ویلان( فە).   

هاوارلێ كردن/hawar lê kirdin: کتپ:[ هاوار+ لێ+ کردن] دان بەرکیرا، دەنگ کردن.  

هاوارهاوار/hawar hawar: ئانتـ:[ هاوار+هاوار] بانگەبانگ، دەنگەدەنگ : هاواری یەک لەدوای یەک. 

هاوار و داد/hawar û dad: نتـ:[ هاوار+ و+ داد]

هاوار و داڎ /hawar û dađ: نتـ:[ هـ] هاوار و داد.   

هاوار و داڎ کەرڎ/hawar û dađ kerđ: نتـ:[ هـ] هاوار و داد.   

هاوار و گریان/hawar û giryan: نتـ:[ هاوار+ و+ giryan]

هاوار و نەکریا/hawar û nekirya: کتپ:[ هـ][ هاوار+ و+ نە+ کریا] هاوارو نەکریێ _ هاوار وە نەکریا، هاوارلێکراو.

هاوار و نەکریای/hawar û nekiryay: کتپ:[ هـ][ هاوار+ و+ نە+ کریای] هاوار لێکران.  

هاوار و نەکەر/hawar û neker: کتپ:[ هـ][ هاوار+ و+ نە+ کەر] هاوار لێکەر.  

هاوار و نەکەرڎی/hawar û nekerđî: کتپ:[ هـ][ هاوار+ و+ نە+ کەرڎی] هاوارلێکردن.

هاوار وەنە هورزتەی/hawar wene huriztey: کتپ:[ هـ][ هاوار+ وەنە+ هورزتەی] هاوار وە هورستەی،  هاوارلێ هەڵسان.

هاواری/hawarî: نچ:[ هـ][ هاوار+ ی] هاواری. 

بەهاوار/be hawar: نتـ:[ بە+ هاوار] زاربەهاوار، نەڕڕە، فەریاد.

بەهاوارەوەدەرهاتن/be hawarewe derhatin: کتن:[ بە+ هاوار+ وە+ دەر+ هاتن]

بەهاوارەوەهاتن/be hawarewe hatin: کتپ:[ بە+ هاوار+ ەوە+ هاتن] فریاکەوتن، بەهاناوە هاتن.  

.

.

_______________________

هاوار/hawar: ن: [ ناڤ] نێوی نێرینەیە لە زمانی کوردییدا.

.

.

______________________

هاوار/hawar: ن:[ جێۆ] ناوی گوندێکە لە هەورامان لە کوردستانی باشوور، نزیک پاڵانیا و سۆسەکان، تێکڕای دانیشتوانی کاکەیین و بە سۆرانی دەدوێن.

.

.

.

.

{ سەرچاوە :

وشەنامە، ل، 1060}.