هەرزاڵ/herzaľ: ن:[ هـ]  ئەرزێڵ، ئەستەرک، پێرک، پیسزک، ستەرک، ستێرک، شووقەلەت، هەرزاڵە، هەرزەڵ، هەرزێڵ : 

1 – تەختی دارە بۆ لەسەر نووستن. کە پرۆکەیەکە لەناو ماڵاندا دەیکەن و چشتەمەکی لە سەر دادەنێن.

2 – تەختەیەکە بۆ زاد و دانەوێڵە دروست دەکرێت.  

3 –  درەختێکی جوانە، 3 – 6 م بەرزدەبێتەوە، گەڵاکانی خوارەوەی سپییە، گوڵی سپی دەگرێت، لە ناوچە فێنکەکان دەڕوێت، بۆ بەرهەمی پزیشکی بەکاردێت.

.

.