وینك و پا/wînk û pa: نتـ:[ نخ][ هـ][ وینک+ و+پا] باداری، بایی، بێوەسیری، ڕۆماتیزم.

.

.

.

.

.