پاباریک/pabarîk: ن:[ باڵ] فلامینگۆ : باڵندەیەكی سپی جوانی باریكە و قاچی درێژە، وە ئەگەر بیبەر سوور بخوات ڕەنگی سوور و پەمبە هەڵدەگێڕێت.[ Zoo: flamingo ].

.

.

.