پازناو/paznaw: نتـ:[ كۆن][ پاز( پواز)+ ناو] دارێكە وەك تێڵا و نوێڵ، دەخرێتە ژێر پێی ئاش و پێی ئاشی پێ بەرز و نزم دەكرێت و بۆ وورد و درشتی ئارد بە پێی خواست، پێ ئاش تا بەرز بێ ئاردی زبرە و تا نزم بێت و دابخرێت ئاردی وردە( كشتوكال).

پازناوك/paznawik: نتـ:[ كۆن][ پاز( پواز)+ ناو+ك] دارێكە وەك بێلەكان دەكرێت بە نوێل و بەرداشی پێ هەڵئەگرێت ( خاڵ).

.

.

.

.