پاپەل/papel: ن:[ كشت] بن گەڵا، بن پەلك : لكە باریكەكانی خوارەوەی دار و درەختانە.

پاپەل كردن/papel kirdin: كتپ:[ كشت] قرتاندنی گەڵای سیس و زەرد بووی لای خوارەوەی نەمام و بڕكە و تووتن.

.

.

.

.