پاکتاو/paktaw: ئانتـ:[ پاک+ تاو]

1 – [ ڕامیا] كاری تواندنەوە و فەوتاندنی بە کۆمەڵ و گشنی نەتەوە و ڕەگەز و خەڵکێک.

2 – بێگەرد، خاوێن، پاقژ.

پاکتاوكردن/paktawkirdin: كتپ:[ پاك + تاو+كردن] فەوتاندن و تواندنەوەی كۆمەڵ و خەڵكێكی جیا لەلایەن كۆمەڵ ودەستەی دەستەلاتدارتر.

.

.

.

.