کۆپەڵان/kopeľan: نتـ:[ کشت][ کەرەستە]

1 – لە کۆنەگوش و پەڕۆ دروستدەکرێت و بە قایش دەپێچرێتەوە و دەخرێتە سەر ملی ووڵاخەکان.

2 – کۆپەڕان : جەواڵ تا تەلیسێکی پڕ لە کایە لەسەر پشتی ووڵاخانی شەخرەکێش دادەنێن. تا پشتیان بریندار نەبێت. ملوانەیەکیشە لە قایشی خڕ و ئەستوور لە ملی گاجووتان لەبن نیری تا نیرەکە ملی ئازار نەدات و برینداری نەکات.{ گیوی، ل، 775}.  

.

.

.

.