یەلغار/yeliẍar: ن:[ تور] ئیلغار، هێرش، یەڵغار : پلاماردانی خێرایی سوپا بەرە و دوژمن.

{

ترنگەی تەپڵی باز ئاتلانی چاوەش دەنگی جارچی دێ

بەتیپی غەم دەڵێن نامەرد ئەسەر دڵ ئەمڕۆ یەڵغارە  

}{ کوردی : شاعیران، ل، 1018}

.

.

.

.

.