‌پڕپڕه/piřpiře: ن:[ پۆشاك] ئۆیه ‌: جۆره‌ چنراوێكه‌ ده‌درێت له‌ كه‌ناری كوتاڵ به‌تایبه‌ت له‌ یه‌خه‌و به‌ركی به‌رگی كه‌نیشك و ژنان.

.

.

___________________

‌پڕپڕه/piřpiře: ن:[ ڕوو] پەڵپینە، بەڕبین : گیایەکە دەخورێت.

.

.

.

.