ئه‌سپنگ/esping: ن: [ ڕوو] ئه‌سپینگ( مکـ)، شنگ( هـ)، سپندك: گیایه‌کی ده‌شته‌کی به‌هارییه‌، گه‌ڵای باریك و درێژ و گرنج گرنجه‌، له‌ چیا و ده‌شتی کوردستان دا زۆره‌، به‌ خوێوه‌ ده‌خورێت.[ Bot : Tragopogon Pratensis ].  

ئه‌سپنگی به‌نه‌/espingebene: نتـ:[ ڕوو] ئه‌سپینگی به‌فێ : چه‌شنێک ئه‌سپنگی گه‌ڵاباریك که‌چه‌شنه‌کانی دیکه‌ی ناسک ترو خۆش خۆراكتره‌.

ئه‌سپنگه‌ ماینه‌/espinge mayne: نتـ:[ ڕوو] چه‌شنێکی ئه‌سپنگی گه‌ڵا پانه‌ که‌ زۆرتر له‌ چه‌شنه‌کانی تری گه‌وره‌تر ده‌ بێت و زۆر خۆش نیه‌.

.

.

.

.

.