ئه‌سته‌/este: ن:[ توێ][ ئا‌ڤێسـ : atas : سه‌ته‌ یان itsa: ئەستی] ئێسک، ئێسقان، پیشە، هه‌سته‌، هێسک، سووقان : بەشی ڕەقی نێو لەشی گیانلەبەر کە ماسوولکە و گۆشت لەسەری خۆی ڕاگرتووە.

.

.

.

.